Autorizační zkouška v oboru Permanentní make-up a Kosmetička

  • po složení zkoušky nepotřebujete pro vaše podnikání garanta nebo roční praxi
  • získáte Živnostenské oprávnění
  • po absolvování kurzů získáte Osvědčení o rekvalifikaci s akreditací MŠMT a také Osvědčení o profesní kvalifikaci s autorizací MZDr.
  • získáte tak nejvyšší možné vzdělání v oboru platné na celém území EU
  • absolventi našich kurzů mají zkoušku v ceně
  • cena pro absolventky jiných kurzů:
    • kosmetička 7 000,- Kč
    • permanentní make-up 9 000,- Kč